Gaseta Municipal

La Gaseta Municipal és la publicació oficial de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant la qual es facilita informació general i diversa d'interès per a la ciutadania. Tanmateix, en ús de les noves tecnologies i per afavorir la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació, s'ha adaptat a les possibilitats que ofereixen els mitjans electrònics i esdevé el principal canal per donar publicitat de manera contínua de l’activitat i les decisions adoptades pels òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona. La Gaseta Municipal es publica en format PDF des de l’any 2000. Per consultar-la es poden dirigir a les Oficines d'Atenció Ciutadana, a la Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona i a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona.

Per poder visualitzar-les es necessita tenir el programa Acrobat Read