Exemples dels geocomponents

Integració Angular (1)

Ús i integració del Geocomponent Mapa Angular

Mapa integrat en una aplicació Angular

Adreces i Territori (8)

Mapa per cerca d'adreces en modalitat mòbil

Mapa per cerca d'adreces en modalitat mòbil

Cerca d'adreça en dues passes amb mapa auxiliar

Cerca d'adreça en dues passes amb mapa auxiliar

Cerca d'adreces per proximitat a una coordenada

Cerca d'adreces per proximitat a una coordenada

Cercador d'adreces HTML

Cercador d'adreces HTML

Panell de cerca territorial

Integra els diferents cercadors de territori.

Selecció d'adreça per parcel·la

Trobar l'adreça al mapa a partir d'una parcel·la.

Cerca unificada de vies i carrers

Cerca unificada de vies i carrers

Cercador de cruilles

Integració bàsica del cercador de cruilles

Interacció i Personalització (7)

Afegir marcadors sobre el mapa

Utilització de afegeixMarcador().

Afegir informació sobre el mapa

Utilització de mostraPopup()

Interacció entre mapa i cercador amb panells personalizats

Interacció entre mapa i cercador amb panells personalizats

Interacció entre mapa i cercadors

Interacció entre mapa i cercadors

Moure i centrar el mapa

Moure i centrar el mapa

Dibuixar línies sobre el mapa

Dibuixar línies sobre el mapa

Destructor de mapa

Exemple de utilització del destructor de mapa

Capes de mapa (4)

Mapa amb capes vectorials de territori

Mapa amb capes vectorials de territori

Mapa amb fons topogràfic de l'ICGC

Exemple de com afegir un mapa WMS tesselat.

Integració de les capes de Barcelona

Catàleg de les capes disponibles.

Fons de mapa externs personalitzats